Flow-med-byline-svart

EFT-COACHING

Vad betyder EFT?
EFT står för Emotional Freedon Technique. Tekniken ingår i gebitet energispykologi och de så kallade knackningsteknikerna (tapping på engelska). Man kan säga att metoden kombinerar österländsk akupressur med västerländsk psykologi.

Mot vad kan man använda EFT?
EFT används på alla negativa känslor, smärtsamma minnen, smärta, stress, oro, rädsla, ångest, depression, ilska, sorg, skam, skuld, prestationsångest, dålig självkänsla, migrän, astma, fibromyalgi, rädsla för att synas och tala inför publik, sömnproblem, fobier, beroenden, posttraumatisk stress, m.m.

Den grundläggande principen är att alla negativa känslor skapar en störning i kroppens energisystem. EFT är en metod där österländsk medicin möter västerländsk samtalsterapi. Jag guidar dig medan du håller fokus på ditt problem. Med fingertopparna knackar i vissa fall jag, alternativt du själv på nio specifika ändpunkter på meridiansystemet. Det är behagligt eftersom metoden sänker stressnivån i kroppen.

Man använder sig av samma meridiansystem för att behandla fysiska som emotionella besvär som i traditionell akupunktur fast denna metod är nållös.
Man kan enkelt säga att behandlingen går ut på att man knackar på specifika akupressurpunkter samtidigt som man pratar om sitt problem. Stimulansen av akupressurpunkterna har en lugnande effekt på kroppen.

Det som händer fysiologiskt när du fokuserar på ditt problem är att stressen i din kropp ökar. Amygdala i hjärnan sänder ut stresshormonet kortisol. När vi sedan knackar på akupressurpunkterna får hjärnan signaler om att du är trygg och stresshormonutsöndringen minskar.

Genom EFT kan du komma åt roten till känslorna som stör kroppens energisystem. Utan piller och apparater kan du bli fri från negativa känslomässiga och fysiska blockeringar som försämrar din livskvalité. Den är
lätt att använda i en akut stressad situation.